Om oss

OY Otto Brandt AB köper finska TG-boats

OY Otto Brandt AB utökar sin båtportfölj genom att förvärva Freja Marine Oy, tillverkaren av TG-båtar. Avtalet mellan parterna ingicks den 24 mars 2021.

De senaste åren har marinsegmentet, som inkluderar båtar och utombordare, blivit en allt viktigare del av Otto Brandt -koncernens verksamhet. Syftet med köpet är att komplettera koncernens båtutbud och stärka affärsstrategin inom båtverksamheten. 

Freja Marine Oy har mer än 40 års erfarenhet av tillverkning av kabinbåtar och är marknadsledande inom kabinbåtar i Finland med en marknadsandel på cirka 50 %. TG-modellprogrammet omfattar fyra kabinbåtar: TG-5.9X, TG-6.9X, TG-7.9 KINGCruiser och TG-7.9 KINGCruiser Supreme. Båtarna tillverkas i Finland och det nu genomförda köpet kommer inte att påverka båtproduktionen. Jan Gustafson och Fredrik Gustafson kommer att fortsätta arbeta för företaget. Jan ansvarar för båtarnas produktion och Fredrik för produkt-utveckling. Försäljning och marknadsföring av båtarna kommer från och med 1.8.2021 att överföras till OY Brandt AB, som ansvarar för Otto Brandt -koncernens partihandel. 

”Det är med glädje vi välkomnar TG till Otto Brandt-koncernen. TG:s modellprogram har förnyats avsevärt under de senaste åren och de är marknadsledare inom sitt segment. Under många år har vår produktportfölj saknat kabinbåtar, så köpet kompletterar utmärkt vårt nuvarande sortiment utan att skapa någon överlappning med koncernens övriga båtmärken. Framför allt är det dock goda nyheter för vårt återförsäljarnätverk som i och med affären kommer att få högkvalitativa kabinbåtar till sitt eget sortiment”, säger Markku Hämäläinen, koncernchef för OY Otto Brandt AB.

”Som familjeföretag var Otto Brandt den bästa tänkbara köparen för vår familjs livsverk. En solid koncern och ett omfattande återförsäljarnätverk garanterar framgång också i framtiden.” säger Jan Gustafson, VD för Freja Marine Oy.

Mer information:

Markku Hämäläinen, koncernchef, Oy Otto Brandt Ab,
markku.hamalainen@brandt.fi, tfn. +358 400 411 698

Läs originalartikeln från www.brandt.fi/se-se


Tillbaka till listan

Stäng
Stäng